Arkana Małe: Rycerz Mieczy

+ Mężczyzna lub kobieta po trzydziestce – wystarczająco dorosła by imponować dojrzałością, a jednocześnie na tyle młoda by nie stracić jeszcze temperamentu i chęci do doznawania intensywnych przeżyć, szczególnie tych związanych z pogłębianiem wiedzy, zdobywaniem doświadczenia i poszerzaniem własnych horyzontów. Siła charakteru wiąże się także z porywczością i nieumiejętnością przyznania się do winy. Dlatego karta ostrzega przed sporami w związkach, bo ktoś będzie musiał nauczyć się przepraszania lub wybaczania. W życiu pojawi się za to wiele innych pozytywnych możliwości, które podejmiemy bez zastanowienia. 

- Cham i arogant, który prowokuje do sporów by móc udowadniać swoją rzekomą wiedzę i doświadczenie. Nigdy nie można na nim polegać, bo jego zachowania są nieprzemyślane, a charakter bardzo zmienny. Karta niesie ryzyko spotkania kogoś takiego, kto zrani, wykorzysta i pozostawi nagle. Nagła zmiana życiowa, jednak z przykrym rezultatem – pochopna i prowadząca do skrzywdzenia siebie lub kogoś innego. To także błędy, które sami możemy popełnić, jeśli za bardzo zawierzymy we własne możliwości, a chęć osiągnięcia sukcesu przyćmi nam ludzi. Machiaweliczne podejście zapewni zwycięstwo, ale kosztem miłości i przyjaźni.