Arkana Małe: Rycerz Denarów

+ Ciemnooki brunet w kwiecie wieku – zrównoważony i ustabilizowany. Wzór przyjaciela i męża, przestrzegający ustalonych zasad, potrafiący dobrze radzić sobie w życiu i preferujący ciszę i porządek. Karta niesie zapowiedź pozytywnych, ale poważnych wydarzeń – awansu, podróży służbowej lub znaczącego prezentu – wszystko dokładnie przemyślane i przekalkulowane. Silna osobowość w związku prowadzi do dominacji, ale romans jest za to namiętny i zapadający w pamięć na długo. 

- Krytykant bez pasji w życiu i chęci dokształcania się. Próżniak, który własną ignorancję tłumaczy winą innych lub przeciwnościami losu. Nie ma własnego zdania więc bezmyślnie poddaje się obcym opiniom. Karta jest ostrzeżeniem przed nadchodzącymi wydarzeniami, które nie będą pozytywne – bezrobocie, niepowiedzenie w szkole, straty finansowe, często z niezależnych od nas przyczyn, a wszystko potęgowane obawą przed wzięciem losu w swoje ręce. Podjęcie nowych decyzji nie powinno jednak oznaczać zmiany miejsca, bo w chwili obecnej może to się źle skończyć. W zdrowiu i miłości również nie będzie działo się dobrze. Nudzie będą towarzyszyć problemy z uzależnieniami i z hormonami.