Arkana Małe: Giermek Kielichów

+To osoba zazwyczaj młoda, ale może oznaczać to także tylko młodość duchem, wraz z typową dla takiego wieku lekko naiwną wrażliwością i otwartością w patrzeniu na świat. To osoba o artystycznych upodobaniach, wesoła i empatyczna. Oczarowuje talentami artystycznymi, jak i naturalnym sposobem bycia. Miłość jaką zapowiada, to miłość typowa dla młodych ludzi, bardzo szczera i skłonna do pospiesznych wyznań, ale też nieśmiała i odrobinę nieporadna. Karta symbolizuje zbliżające się szczęśliwe wydarzenie, najczęściej związane z uroczystością rodzinną, która zacieśni relacje między krewnymi.-Osoba nie tyle młoda, co bardzo niedojrzała, ciągle zmieniająca decyzje i popadająca w różne stany emocjonalne. Przez swoją naiwność ulegająca cudzym wpływom, ale i wykorzystująca swoją rolę ofiary, by ciągle być pod czyjąś opieką. Ta karta zapowiada związek, w którym niestety dominować będzie nieszczerość i wzajemne lekceważenie. W stanie zdrowia może to się odbić na psychice, prowadząc do rozstroju nerwowego.