Arkana Małe: Dziewiątka Denarów

+ Dojrzałość, pewność siebie i sukces wewnętrzny – pokonanie własnych słabości lub osiągnięcie duchowej równowagi. Przyczyni się to nie tylko do zdobycia korzyści materialnych, ale i do bycia wzorem do naśladowania. Inni docenią samodzielność i odpowiedzialność, niestety nie przełoży się to na szczęśliwe związki. Chęć spotkania doskonałego partnera prowadzić będzie do rozczarowania rzeczywistością. 

- Zatracenie się w dążeniu do gromadzenia pieniędzy. Złamanie wszystkich możliwych zasad i przekroczenie granic, byle tylko osiągnąć jak największe zyski. Prowadzić to może do oddania wszystkiego byle tylko zarabiać – oznaczać to może zarówno sprzedawanie własnego ciała, jak i działalność nielegalną lub całkowite poddanie się innej osobie. Wyrachowanie i interesowność tylko pogarszają sytuację, bo zniechęcają do nas ludzi z otoczenia, czyniąc nas samotnymi, przygnębionymi, często jeszcze chorymi.