Arkana Małe: Ósemka Mieczy

+ Symbol osamotnienia we współczesnym świecie, wirtualną rzeczywistość i nieumiejętność funkcjonowania w prawdziwym świecie. Nieumiejętność przezwyciężenia strachu przed kontaktami z ludźmi potęgować tylko będzie wyalienowanie i frustrację. Próba kontaktu z ludźmi przyniesie jednak zaskakujące efekty i poprawę sytuacji. W aspekcie cielesnym karta związana jest z porodem – i jego przykrym aspektem, bólem , a nawet stratą dziecka. 

- Pokonanie własnych słabości i strachu przed nawiązywaniem kontaktów. Znalezienie nowego poglądu do życie i odważne realizowanie go. Zwiastować to będzie sukces zarówno w pracy, jak i w miłości – nie trwały, ale za to spektakularny.