Arkana Małe: Ósemka Kielichów

+Zakończenie rosnącej nerwowej sytuacji i niepewnych relacji. Karta oznacza, że wreszcie wszystkie sprawy zostaną rozwiązane – w sposób radykalny i niespodziewany. Zmiany będą dotyczyć każdej płaszczyzny życia, poszukiwanie nowej pracy, zerwanie z dotychczasowym partnerem, rozpoczęcie nowego trybu życia. Potrzeba spojrzenia na wszystko z nowej perspektywy. Może to doprowadzić do potrzeby doznania całkowicie nowych doznać – na przykład na polu seksualnym, jak trójkąt miłosny.-Brak wszelkich zmian, trwanie w sytuacji, która nas nie zadowala, ale pozostajemy w niej z przyzwyczajenia. Niechęć do spróbowania czegoś nowego i zaryzykowania w porzuceniu dotychczasowego stylu życia. Cierpliwe znoszenie pracy, która nudzi lub partnera, do którego nic już nie czujemy.