Arkana Małe: Piątka buław

+ Zapowiedź czasu sporów i chaosu w życiu. Narastanie chęci posiadania władzy nad losem własnym i innych – walka o swoją pozycję, chęć natychmiastowego rozwiązania wszystkich problemów, także tych cudzych. Starcia z innymi to jednak nie tylko kłótnie, ale także owocna rywalizacja lub niespodziewana namiętność. To gwałtowna burzliwość i skłaniający do działania wewnętrzny ogień, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Piątka Buław może symbolizować burzę i ogień nie tylko przenośnie w stosunku do relacji międzyludzkich, ale i dosłownie – jako potęgę żywiołów.

- Spór i chaos, jednak pozbawiony pozytywnego aspektu gwałtownej namiętności. Kłótnie z bliskimi są o podłożu przyziemnym i są znacznie trudniejsze do rozwiązania. Wiąże się z tym także utrata dominującej pozycji, nieradzenie sobie ze złym nastawieniem innych. Porażki wynikają zarówno z własnych błędów, jak i z przyczyn losowych – ogień, który miał być żywiołem, jest przyczyną nieszczęścia. Można się sparzyć w każdy możliwy sposób.